سیاست

سیا ست بعضی ها اینه : هم از آخور و هم از توبره

/ 5 نظر / 10 بازدید
محمد

کمله رو دقیق تر باید مینوشتی سیاه ست

محمد

کلمه رو دقیق تر باید مینوشتی سیاه ست

انسان

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل]

زینب

بدم میاد از اونا که تکلیفشون روشن نیست...