بدون صورتک...

بگذار آشنا و غریب هر که هر چه می خواهد بگوید من از خودم مینویسم بی پرده.

برای بعضی ها که زندگی را هروز صبح با ماسک جدیشان که همین دیروز از بازار دست صدم فروش ها خریده اند و هر بار مثل بوقلمون رنگ عوض میکنند و شکلی تازه میگیرند.

یک روز کفتارند و روز دیگر الاق تازه به دوران رسیدهی که گاهی بار کش است و گاهی هم الاق باسواد تحصیل کرده فرنگ رفته..!

درک کردن آدمی مثل من که سیاهی اشتباهاتش از وجنات، کمالات و محسنات و هر کوفت دیگری که دوستان با سواد انیشتن ماب خود بهتر میدانند، بیشتر است .

بگذار ماهمان کوفتی که بودیم بمانیم و شکلمان هم همینطور بدقواره و بی کلاس و همینطور سوتی بدیم و هی سوتی بدهیم .

/ 0 نظر / 12 بازدید