خطر یه تریاکی از یه آدم ناامید بدبین کمتره

یه تریاکی شاید چند روز وقت ببره و نهایتا بتونه چند نفررودمعتاد کنه

ولی یه آدم ناامید فقط با یه جمله میتونه یه لشگر از پا بندازه.

تصور کنید با تمام وجود دارید تو مسابقه دو میدوید چند نفر جلو شما و چند نفرهم پشت سرتون شاید اولین نفر نباشید ولی از خیلی های دیگه جلوترید.حالا یکی از تو تماشاچیا داد میزنه هی فلانی برای چی انقدر میدوی ببین اونها خودشون هرکسی رو که بخوان برنده میکنن تو خودت و خسته نکن تاز تو خیلی از کی و کی عقب تر ی مگه یادت نمیاد چطور حق من و خوردن و درحقم ظلم شد!.ناخوداگاه سست میشی و نیروتو از دست میدی اون ادمی که تو رو ناامید کرده نیت بدی نداشته تو هم .ولی خیلی زود همه آنهای که از تو عقب تر بودن از تو جلو میزنن حالا وقت تیره خلاص صدای اون فرد میاد که میگه :"دیدی گفتم "و تو بقیه مسیر و به جای دویدن فقط راه میری و شاید فریاد بزنی آهای مردم اینها حق من و خوردن...ولی هیچکس به صدای تو گوش نمیده .صدای تو به آسمان نمیره چون خدا هم میدونه که این خود تو هستی که جلو چشم همه دست ازدویدن برداشتی...

کم کم به خود میای و مبینی به تماشاچی بدل شدی که فقط با حسرت و بقض نظاره گر دوندهااست و حتی دیگه آرزوی دویدن هم نداره.................به دوندها که نگاه میکنی مبینی چیزی ازشون کم و کسر نداری ولی تنبلی و بی ارادگی تو رو با غرور فریب میده که حق تو خورده شده.!

و این احمقانه است که ما فکر کنیم حق ما در دست دیگرانه.

پس :یا ایمانت و انقدر قوی کن که یه کوه نامیدی هم نتونه از پادرت بیاره یا از این جور ادمها تا میتونی دوری کن .

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مبارک

دقیقا منظورت کی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[عصبانی]