آفرین بر کسی که اگر عیبی از من دید درگوشم بی آنکه کسی بفهمه گفت

آفرین بر اون کسی که اگر بدی از من دید با سکوتش من و تا آخر عمر شرمنده خودش کرد

آفرین بر اون کسی که اگر عیبی از من دید نخواست در گوشم بگه وحتی نخواست روی عیبم سکوت کنه لااقل تو روم وایستاده و اجازه داد من هم از خودم دفاع کنم.

ولی هرگز نخواهم بخشید کسی رو که با متلک و تیکه جلو هر کس و ناکسی عیبی رو که یا داشتم یا نداشتم رو نثارم کرد .

/ 2 نظر / 9 بازدید
مريم

بسيار زيبا و عالي ممنون از متن هاي قشنگت[قلب]