من نمیدونم چجوری تا میام دوتا کلمه درس بخونم هم سرم درد میکنه ،هم گشنمه، همم خوابم میاد.!؟

نه واقعا چرا ؟!

/ 4 نظر / 10 بازدید
مبارک

منمممممممممممممممم

هانا

این کلا حسیه که برای همه به وجود میاد!!!![نیشخند]

زینب

این حالت نباشه آدم باید به خودش شک کنه[نیشخند]