این روزهای لعنتی گذشت

کینه ای نیستم ولی

خدیا من از این روزهای لعنتی نمیگذرم

چون دلم سخت شکسته است........

/ 1 نظر / 12 بازدید
مريم

چرا کینه داری تو ای روزگار به سنگر نشستی به قصد شکار به کشتار شیران تو گشتی قصاص جگر سوختگان را چه داری جواب ؟