دو گروه از آدمها هستن که هیچ وقت هیچ چیز نمیشن

یک دسته انهای که مدام تو گذشتشون موندن

دسته دومم اونایی هستن که تو فکر فردای که هیچ وقت از راه نمیرسه...

/ 2 نظر / 9 بازدید
مبارک

خودت و یادت رفت[سبز]