این روزها خونه ها پر شد از آدمای تحصیل کرد اون هم از نوع مدرک دار ش

ولی آدم باسواد شده کیمیا.!

خوشبحال قدیما...

/ 2 نظر / 10 بازدید
پویا

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست [گل][گل][گل]

مريم

يعني واقعا مدرك شعور و شخصيت و انسانيت مياره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟