نمیشود دوستت نداشته باشد

وقتی هر بار دلش هوای دیدنت را برای اخرین بار میکند...

/ 3 نظر / 24 بازدید
کلبه شعر

زندگی باید کرد: گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان!!!