امام حسین هنوز هم مظلوم است . چرا؟ چون نامش را میبرند بی انکه بشناسندش از هنرپیشهو بازیگر و کارگردان تا خاله خان باجی ها ...یکی این وری یکی ان وری .

اه ، عزیزترین کس هرگز نمیتوانیم حق تو را به جا آوریم ما را به بزرگیت ببخش...

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
ايميل خفن

دريافت ايميل هاي جديد و جذاب دريافت جايزه نقدي ماهانه در گروه آلفا http://alpha20.mihanblog.com/extrapage/1

مریم

کاملا درسته امام حسین هنوز هم غریب و مظلومه عاشقشم به خدا