حساب بی حساب...

ترسم از این نیست که از چشم این مردم هفتصد رنگ بیفتم

خدایا؛ همه ی ترس وحشتم از این است که از  چشم تو بیفتم .

خدایا میشود یک بار دیگر همه ی حساب ها را بی حساب کنی...

/ 2 نظر / 11 بازدید

عیدشما مبارک........ خدایا گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک، ......اما این تو نیستی که بزرگ و کوچک می شوی، .......این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاهی دور....[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل].........((منتظرحضورگرم شما هستم ))

تنها

خدایا از خطاهایم بگذر همانگونه که ساده از ارزو هایم گذشتی....