برای سرزمین م امسال تعصب آرزو میکنم ، تعصبی نه از روی جهل که از روی تفکر و عقیده

تعصبی از جنس غیرت برادر به خواهر ، بچه های محله به دخترهایشان مردم یک شهر به شهرشان ویک قوم به قوم و خویششان و مملکتی به مملکتشان.

مبادا روزی به این سرزمین و ملت بیاید که لودگی و بی دردی سرلوحه زندگی ایرانی شود مبادا روزی بیاید که به بهانه مبارزه با خرافات ایمان و اعتقاداتمان از بین برود و اگر کسی فریادی زد به افراط و متعصب بودن متهم و لودگی و مسخره گی اخلاق و سرمشقمان...

/ 1 نظر / 23 بازدید
عمه

انشالله به مردانمان غیرت بدخترانمان حیا خداوندعنایت نماید[گل]