مد جدید

این روزها تا میای حرف بزنی همه متهمت میکنن به سیاه نمایی

حتی راننده تاکسی که سه برار از تو کرایه گرفته ...!

لابد از این به بعد اگه یکی هفت جد و آبادشم برن زیر گل باید لبخنده بزنه و از مهموناش پذیرای کن

و به آینده ای سبز امیدوار باشه.!

اصلا سرود ملی رو هم عوض کنیم بد نیست

همه چی آروم من چقدر خوشبختم هم گزینه مناسبیه.!

/ 5 نظر / 11 بازدید
هانا

از الفبای زندگی چه می‌دانیم ؟ از اشتیاقی که برای رسیدن به نهایت آرزو‌ها داریم و بر اساس آن تلاش بی وقفه‌ای را در مسیر پر فراز و نشیب زندگی بکار می‌بندیم تا آن را دریابیم ؟ دانسته‌های خود را از الفبای زندگی بنویسیم تا به خاطرمان باشد که عمری را صرف چه می‌کنیم… الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم پ: پویایی برای پیوستن به خروش حیات ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها ث: ثبات برای ایستادن در برابر بازدارنده ها ج: جسارت برای ادامه زیستن چ: چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه ح: حق شناسی برای تزکیه نفس خ: خودداری برای تمرین استقامت د: دور اندیشی برای تحول تاریخ ذ: ذکر گویی برای اخلاص عمل ر: رضایت مندی برای احساس شعف ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق درد ها س: سخاوت برای گشایش کارها ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج ص: صداقت برای بقای دوستی ض: ضمانت برای پایبندی به عهد ط: طاقت برای تحمل شکست ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها غ: غیرت برای بقای انسانیت ف: فداکاری برای قلب های دردمند ق: قدر

طاها

افرین خوب از گزینه های روی میز استفاده میکنید[نیشخند]

مبارک

تو که اصلا اهل سیاه نمای نیستی سفید نما منور فکر......