کاش برگردم به اون روزها که تنها دغدغه ام درس و کتاب مدرسه بود....

/ 2 نظر / 10 بازدید
مریم

با مداد کودکی مینویسم دلتنگتم ، 
چون کودکی هیچگاه دروغ نمی گوید