خیلی از بدبختی ها و بلاهای که سرما میاد از روی ندونم کاری و جهل و تنبلیه نه دسیسه های شیطان و ازمایش الهی ...!انهای که جلو امام حسین علیه السلام ایستادن همشون دنبال مال و ثروت و ملک ری نبودن با امام جنگیدن چون فکر میکردن امام از دین خارج شده....خدایا به من اراده ای بده تا با تنبلی و جهل خودم مقابله کنم و برای ساختن زندگیم تلاش....

/ 2 نظر / 20 بازدید
احمد پایمرد

ای کاش جهالت درد داشت . سلام میزبان شما هستم در ساکن سرای سکوت[گل]

ایمان

امام رضا علیه السلام می فرمایند: دوست هرکس دانایی او و دشمن او جهل و نادانی اوست.