پشت سرم تا میتوانی زمزمه کن.!

یادم میاد ترمای اول دانشگاه بود که یه گوشی گرون قیمت خریدم از ترس اینکه دوست و آشنا نگن طرف کلاس گذاشته حتی وقتای که کارداشتم گوشیم از تو کیف در نمیاوردم مگر ومقعی که  مجبور میشدم.ولی با این وجود میشنیدم که دوستان محترم پشت سرم میگفتن : مثلا میخوای بگی خیلی پولداری که ....یا اینکه حالا واجبه آدم انقدر پول بابت یه همچین چیزی بده ....هنوز به ماه نرسیده بود که گوشیم و دزد برد به همین راحتی . والبته من اون زمان میتونستم شاید خیلی از اون گرون قیمت ترش و بخرم ولی از ترس حرف دیگران ترجیح دادم یه گوشی خیلی معمولی بخرم که....حالا میشنیدم که میگفتن :اصلا از کجا معلوم اون یکی مال خودش بوده...

اون زمان خیلی ناراحت شدم ولی حالا خندام میگیره....

واقعا هم خنده داره ، کا من نه اونها اینکه من خودم و نه با انچه که علاقمندی خودم بوده بلکه با معیارها و حرف مردم تنظیم میکردم.!امروز که به گذشته و حال فکر میکنم میبینم ، گور پدر اونکه نشست و پشت سرما "دری وری" گفت .خودمان را عشق است.

/ 4 نظر / 11 بازدید
فاطمه

رمز خوشبختی اینه که واسه خودت رنذگی کنی. همین

آریایی

ممنون ک بهم سر زدی[گل] من فقط رفتنشو میرم برگشتنش دست خداست[شوخی]

دیانا

همیینه ...