میدونید چه کسانی مدام پشت سر دیگران حرف میزنن؟

جواب ساده است

آدمهای که هیچ چیز از خودشون ندارن.

/ 2 نظر / 10 بازدید